กิจกรรมโครงการเสริมโป่งช้าง สร้างฝายชะลอน้ำ และปลูกต้นไม้พืชอาหารสัตว์ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเ


ประธานกรรมการ บริษัท โล้วเฮงหมงเซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด และ ฮอนด้า บิ๊กวิง กาญจนบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสริมโป่งช้าง สร้างฝายชะลอน้ำ และปลูกต้นไม้พืชอาหารสัตว์ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ ในพื้นที่บ้านหนองพุพระ ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ซึ่งจัดโดย ลนิธิฮอนด้าประเทศไทย , เอ.พี. ฮอนด้า และมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช และกรมทหารราบที่ 29 ค่ายสุรสีห์ ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

โดยมีจิตอาสาพนักงานกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย จำนวน 11 บริษัท จำนวนกว่า 300 คนเข้าร่วมกิจกรรม และได้บริจาคเงินทุนให้กับมูลนิธิช้างฯ เพื่อใช้ในการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์ช้างและสัตว์ป่า จำนวน 300,000 บาท

#HondaBigWing #LoHengMong #Kancchanaburi #BigWing #BigBike #โลวเฮงหมง #กาญจนบร #Kanchanaburi #Honda #BigBike

111 หมู่ 8 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี 71000