1. Front Caliper Brake Guard, Left 
การ์ดคาลิปเปอร์เบรกหน้าด้านซ้าย [H0317]

2. Front Caliper Brake Guard, Right 
การ์ดคาลิปเปอร์เบรกหน้าด้านขวา [H0283] 

สีดำ : บูช | ปีก สีเงินด้าน
สีอื่นๆ : บูช | ปีก สีดำด้าน
CB650F 2013-2016, 2017
CBR650F 2013-2016, 2017

H0317 - Front Caliper Brake Guard, Left

฿1,200.00ราคา
Color

    111 หมู่ 8 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง
    จ.กาญจนบุรี 71000